Avizepram

PSI – ce trebuie sa stiti

Activitati de prevenire si protectie in domeniul apararii impotriva incendiilor (P.S.I.)

  • instruirea, testarea si perfectionarea profesionala a salariatilor, intocmirea si consemnarea fiselor individuale in domeniul situatiilor de urgenta;
  • elaborarea de instructiuni proprii pentru aplicarea reglementarilor referitoare la situatiile de urgenta, in conformitate cu Legea 307 din 2006, tinand seama de particularitatile activitatilor unitatii, precum si ale locurilor de munca din cadrul acesteia;
  • propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul situatiilor de urgenta, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului de catre angajator;
  • intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare a lucratorilor in domeniul situatiilor de urgenta;
  • intocmirea necesarului de dotare cu mijloace P.S.I. (pichete P.S.I., stingatoare, etc.);
  • elaborarea si actualizarea planurilor de evacuare si a planurilor de interventie in caz de incendiu;
  • informarea angajatorului despre deficientele constatate ca urmare a controalelor efectuate;
  • orice alta activitate care vizeaza imbunatatirea conditiilor de punere in aplicare a reglementarilor ce privesc situatiile de urgenta